För närvarande finns inga tillgängliga tjänster.

Vi är en liten privatägd smådjursklinik som startade 2007 och är belägen mellan Stockholm och Enköping. Här arbetar för närvarande två veterinärer, två leg dss och två djurvårdare med utökad behörighet nivå 2. Vi erbjuder en högkvalitativ och engagerad veterinärvård där vi följer patienten i hela vårdkedjan.