MED ANLEDNING AV GDPR
Enligt journalföringslagen 2009:302 (SVF 2016:148) måste vi
behandla personuppgifter om dig i samband med journalföring av
ditt djur. Journaler ska i dagsläget sparas i fem år. Därefter lagrar vi
uppgifterna i som längst 10 år efter djurets senaste besök för att
upprätthålla god djurhälsovård och kundvård. Detta eftersom vårt
behov av dokumentation m.m. väger tyngre än ditt behov av
integritet för dina uppgifter i detta fall
Personuppgifterna används för att tillhandahålla våra tjänster
(inklusive kontokortshantering, direktregleringar och
receptförskrivning).
Uppgifterna kan även komma att användas till att skicka påminnelser
om vaccinationer, MEN detta kan du tacka nej till.
De personuppgifter vi behöver är: Namn, Fullständig adress,
Telefonnummer, personnummer eventuellt e-postadress
Från den 25 maj 2018 träder den nya Allmänna
Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Den ska skydda dina
personuppgifter och vi har anpassat vår klinik för att följa dessa nya
regler.
Du kan när som helst begära utdrag om vilka uppgifter vi har om dig.
Du har även rätt att begära att vi rättar felaktiga uppgifter. Dessutom
har du efter att tiden för lagring enligt journallagringslagen löpt ut
rätt att ifrågasätta intresseavvägningen som grund för behandlingen.
Vi lämnar ut uppgifterna till försäkringsbolag vid direktreglering, till
apotek vid receptförskrivning samt till andra kliniker vid remittering.
Om du har frågor eller synpunkter på hur vi hanterar dina
personuppgifter kan du kontakta personuppgiftsansvarig på
info@balstavet.se.
Som kund har du alltid rätt att klaga till Datainspektionen (som
kommer att byta namn till Integritetsmyndigheten) om man anser att
något inte sköts korrekt.