Vaccination katt

 

Vaccination katt

Vi använder oss i första hand av Nobivacs vaccin, som är ett levande försvagat vaccin. På kliniken finns även Felovax, som är ett avdödat vaccin.

 

Nobivac tricat (kattpest, kattsnuva)

 

Nobivac ducat (kattsnuva)

 

Fel-O-vax PCT (kattpest,kattsnuva)

 

 

Nobivac eller Merial Rabies

 

 

 

Vill du läsa mer om sjukdomarna?

 

http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Katt/Infektionssjukdomar/