Vaccination katt


Vaccination katt

Vi använder oss i första hand av Nobivacs vaccin, som är ett levande försvagat vaccin. På kliniken finns även Felovax, som är ett avdödat vaccin.


Nobivac tricat (kattpest, kattsnuva)  


Nobivac ducat (kattsnuva) 


Fel-O-vax PCT (kattpest,kattsnuva)Nobivac eller Merial Rabies 
Vill du läsa mer om sjukdomarna?


http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Katt/Infektionssjukdomar/