Vaccination hund


Vaccination hund

Vi använder oss utav Nobivacs vaccin.

Det är ett levande försvagat vaccin.



Nobivac DHPPi (parvo,valpsjuka,hepatit,kennelhosta) 



Nobivac Pi/KC (kennelhosta)  



Nobivac eller Merial Rabies 


Nobivac Leptospiros




Vill du läsa mer om sjukdomarna?


http://www.sva.se/sv/Djurhalsa1/Hund/Infektionssjukdomar/