Ultraljud

Ultraljud

Ultraljud utförs på kliniken varannan vecka utav en konsult, leg.vet Lennart Nilsfors.


Lennart Nilsfors tog veterinärexamen 1984 på SLU i Uppsala. Redan två år innan examen började han med ultraljudsdiagnostik och kardiologi och har sedan dess hållit på med detta.


Sedan 1990 har Lennart arbetat som konsult i ultraljudsdiagnostik och kardiologi på ett stort antal djursjukhus och kliniker i Sverige.


Lennart Nilsfors utför även avelskontroll på hjärta (ex HCM-screening på katt) och njurar (ex Boxer, Birma, Ragdoll)