Tandåtgärder

Tandåtgärder


Vi har på kliniken en digital tandröntgen och utför tandoperationer som dragning av frakturerade eller lösa tänder. Här åtgärdar vi även FORL tänder på katt.

Vi har inte möjlighet att rotfylla tänder.


Kliniken är utrustad med en digital tandröntgen samt en tandunit med olika borr och poleringstillbehör. Vi har möjlighet till gasnarkos.


Vi utför även tandvård i

förebyggande syfte som tandstensborttagning

på både hund och katt.

Vi använder oss utav

ultraljud för att tabort

tandstenen. Efteråt putsas tänderna

med en speciell tandpasta.