FORL

FORL

FORL står för Feline odontoclastic resorbtive lesions & är den vanligaste tandsjukdomen hos katt. Det är en sjukdom som gör att tänderna löses upp. Det kan drabba enstaka tänder eller flertalet av tänderna.

Man vet idag inte orsaken till sjukdomen. En katt som drabbats av FORL riskerar att drabbas återkommande gånger under livet.


Den del av tanden som löses upp ersätts av tandkött, det tandköttet är oftast mycket ömt & blöder lätt. En del katter uppvisar symtom som ovilja att äta, svårt att tugga, tuggar enbart med vissa tänder o.s.v. En del katter uppvisar inga tydliga tecken på problem vid FORL, detta utesluter dock inte smärta.


Kraftigt med tandsten på enstaka tänder kan också vara ett tecken på att katten inte tuggar maten på de tänderna pga t.ex. smärta eller obehag.


I de fall där katten har tänder där man misstänker FORL rekommenderas att man söver katten och röntgar tänderna. På röntgen kan man se om det är FORL och hur mycket av tanden som är upplöst. Antingen är det bara kronan, den synliga delen av tanden, som tas bort men ibland kan man även behöva ta bort tandens rötter.