Röntgen

Ibland vid vissa sjukdomstillstånd krävs att man tar en röntgenbild utav patienten.

Vi har på klininken en digitalröntgen av märket Agfa.


Vi har även möjlihet att utföra dräktighetsröntgen. Dräktighetsröntgen bör inte göras före dag 45, beräknat från parningen.


OBS! För att deltaga på röntgen krävs att man är över 18 år samt ej gravid.


Röntgen