Veterinärer


Mirjam Sandahl Svahn

Tog veterinärexamen från SLU i Uppsala 1996.

Har jobbat på kliniken sedan den öppnades i oktober 2007.

Hemma finns en hund och en häst.


Johanna Lindström

Tog veterinärexamen från SLU i Uppsala 2001.

Hon har jobbat på kliniken sedan den öppnades i oktober 2007.

Hemma finns tre hundar och en katt.

Lennart Nilsfors

Lennart är en veterinärkonsult hos oss och kommer regelbundet för att utföra ultraljud. Han har lång erfarenhet och rätt att utföra avelsintyg på hjärta och njurar bl.a.